Welkom op de website van De Sluis Communicatietrainingen.
De Sluis biedt maatwerktraining, advies en procesbegeleiding en helpt u daarmee naar een hoger niveau.

Lees meer

Medezeggenschap


Medezeggenschap op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt een wettelijk kader om medewerkersparticipatie in strategische en tactische besluitvorming te realiseren. De wet geeft heldere regels en goed gereedschap, maar soms vanuit een wat traditionele opvatting. Ik train uw organisatie graag in het implementeren van de WOR op een manier die aansluit bij modern management en moderne besluitvorming. Ondernemingsraden help ik graag hun invloed optimaal in te zetten, met moderne werkwijzen en constructieve overlegvormen.

Nieuwsgierig naar de diensten die ik lever op het gebied van medezeggenschap? Ga dan naar training, advies en procesbegeleiding.