Welkom op de website van De Sluis Communicatietrainingen.
De Sluis biedt maatwerktraining, advies en procesbegeleiding en helpt u daarmee naar een hoger niveau.

Lees meer

Communicatie bij moderne besluitvorming


Communicatie rondom moderne besluitvorming is steeds complexer en dynamischer geworden in de loop der tijd. Van maanden tot jaren durende besluitvormingstrajecten zijn we inmiddels vaak al verbaasd als een besluit veel langer dan een paar weken heeft gekost. Verder is de samenleving opener geworden, en dat geldt ook voor bedrijven en overheidsorganisaties. Het publiek en de klant kan door onder andere sociale media ook veel eenvoudiger invloed uitoefenen op besluitvorming. Al met al levert dat een ingewikkeld speelveld op, waar snelheid van groot belang is en een fout snel gemaakt wordt als u dit speelveld niet overziet. Om klanten te helpen met deze uitdaging leer ik ze actorenanalyses te maken.

Een actorenanalyse, wat is dat, en hoe helpt me dat bij besluitvorming?

Een actorenanalyse beschrijft het ‘speelveld’ van een besluitvormingstraject en wie daarbij een rol spelen en hoeveel directe of indirecte invloed deze spelers hebben op het resultaat. Met dit overzicht is het makkelijker om de eigen rol en aanpak in deze analyse ‘in te tekenen’ en te bepalen met welke actoren u dient te communiceren op welk moment en met welk doel om zelf een goede bijdrage aan het besluitvormingsproces te leveren. Ook helpt het om zicht te krijgen op mogelijke weerstand en mogelijke samenwerkingen binnen het speelveld. Het doel is om met deze analyse tijdig met de juiste spelers te communiceren om de eigen rol binnen het besluitvormingsproces effectief op te kunnen pakken.

Meer weten over hoe u een actorenanalyse kunt gebruiken in uw praktijk?

Ik help graag met het beantwoorden van de vraag hoe dit van toepassing is op uw situatie, en hoe u dit kan helpen in het beïnvloeden of succesvol implementeren van besluiten. Dit kan in een adviesgesprek of in een speciaal trainingstraject afhankelijk van uw behoefte.

Speciaal voor ondernemingsraden heb ik als onderdeel van de Praktijkgids ondernemingsraden 2015 een uitgebreide handleiding geschreven voor het maken van actorenanalyses. Met enige aanpassing is deze handleiding natuurlijk ook goed te gebruiken in andere situaties.

Bent u lid van een ondernemingsraad?

Dan is de Praktijkgids ondernemingsraden 2015 zeker een aanrader.

In de ‘Praktijkgids Ondernemingsraden 2015’ vindt u informatie die van belang is voor alle ondernemingsraadsleden, maar ook voor staffunctionarissen die in hun functie met ondernemingsraden te maken hebben. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken, de toepassing van wettelijke rechten en plichten en geeft hierbij voorbeelden, tips en modellen.

Praktijkgids ondernemingsraden 2015

Aan de orde komen:
-Kernbegrippen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
-Uitleg van de overige wet- en regelgeving waar de OR ook mee te maken heeft, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg en de fusiegedragsregels van de Sociaal Economische Raad
-De start van de OR
-De werkwijze van de OR
-Het overleg met de bestuurder
-Communicatie en moderne besluitvorming
-Arbeidsvoorwaarden, fusie, reorganisatie en pensioen
-Geschillenregelingen
-De Europese OR

Deze editie is bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen en bevat actuele jurisprudentie.