Welkom op de website van De Sluis Communicatietrainingen.
De Sluis biedt maatwerktraining, advies en procesbegeleiding en helpt u daarmee naar een hoger niveau.

Lees meer

Training, advies en procesbegeleiding


De Sluis biedt altijd maatwerk, omdat dit het beste resultaat garandeert. Dit kan op verschillende manieren.

Training
Training richt zich op het ontwikkelen van specifieke communicatievaardigheden. U leert groepsgewijze besluitvorming gemakkelijker tot stand brengen: het activeren van participatie en actief participeren, faciliteren en invloed uitoefenen, ruimte bieden en voorwaarden stellen. Praktisch, persoonlijk en met direct resultaat.

Advies
Na een heldere analyse van uw besluitvormingsproces, adviseer ik u hoe u doelgericht kunt optimaliseren. Ik geef u basistips waarmee u snel verbetering kunt realiseren. Daarbij geef ik u adviezen die een grotere inspanning vragen. Zij leveren u meer lange-termijn-resultaat.Ondernemingsraden adviseer ik niet alleen over de toepassing van de WOR, maar ook over diverse inhoudelijke thema’s, zoals strategisch personeelsbeleid, personeelsinstrumenten, financiën, fusies, reorganisaties en arbo.

Procesbegeleiding
Op teamdagen, in OR-vergaderingen, in projectgroepen of in managementteams, faciliteer ik uw bijeenkomst om energiek en onafhankelijk te begeleiden naar een goed en gedragen resultaat.